Projekty Unijne

EU

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

marzec 2017

Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych kieszeni EKO na dokumenty.

Pobierz plik

Ogłoszenie wyników

marzec 2017

Ogłoszenie wyników do zap. ofertowego – agregat wody lodowej
Pobierz plik

Ogłoszenie wyników

marzec 2017

Ogłoszenie wyników – zestaw urządzeń do produkcji kieszeni na dokumenty

Pobierz plik

Ogłoszenie wyników

marzec 2017

Ogłoszenie wyników do zap. ofertowego – zestaw urządzeń do wylewu folii
Pobierz plik

Ogłoszenie wyników

marzec 2017

Ogłoszenie wyników do zap. ofertowego – przyłącze i rozdzielnia elektryczna
Pobierz plik

Ogłoszenie wyników

marzec 2017

Ogłoszenie wyników do zap. ofertowego – rozbudowa hali
Pobierz plik

Zapytanie ofertowe

luty 2017

Zestaw urządzeń do produkcji kieszeni na dokumenty
Pobierz plik

Zapytanie ofertowe

luty 2017

Agregat wody lodowej
Pobierz plik

Zapytanie ofertowe

luty 2017

Zestaw urządzeń do wylewu folii
Pobierz plik

Zapytanie ofertowe

luty 2017

Przyłącze i rozdzielnia elektryczna
Pobierz plik

Zapytanie ofertowe

luty 2017

Rozbudowa hali
Pobierz plik

Oświadczenie

luty 2017

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania
Pobierz plik